LOKAL NP.L21

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 45.93
b pomoćna prostorija 2.00
c toalet 1.80
  UKUPNO LOKAL L21 49.73