LOKAL NP.L1

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 35.02
b predprostor 8.21
c predprostor toaleta 1.80
d toalet 1.60
  UKUPNO LOKAL L1 46.63