LOKAL NP.L10

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 45.90
b predprostor toaleta 2.00
d toalet 1.80
  UKUPNO LOKAL L10 49.70