LOKAL NP.L11

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 67.29
b predprostor toaleta 2.00
d toalet 1.80
  UKUPNO LOKAL L11 71.09