LOKAL NP.L12

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 67.35
b predprostor toaleta 2.00
d toalet 1.80
  UKUPNO LOKAL L12 71.15