LOKAL NP.L13

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 43.97
b predprostor 4.03
c predprostor toaleta 1.80
d toalet 1.60
  UKUPNO LOKAL L13 51.40