LOKAL NP.L14

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 89.77
b predprostor 4.03
c predprostor toaleta 1.80
d toalet 1.60
  UKUPNO LOKAL L14 96.99