LOKAL NP.L15

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 82.44
b predprostor 8.19
c predprostor toaleta 1.80
d toalet 1.60
  UKUPNO LOKAL L15 94.03