LOKAL NP.L16

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 35.02
b predprostor 8.17
c predprostor toaleta 1.80
d toalet 1.60
  UKUPNO LOKAL L16 46.59