LOKAL NP.L17

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 47.13
b predprostor 1.80
c predprostor toaleta 1.80
d toalet 1.70
  UKUPNO LOKAL L17 52.43