LOKAL NP.L18

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 112.81
b predprostor 9.63
c predprostor toaleta 1.80
d toalet 1.70
  UKUPNO LOKAL L18 125.84