LOKAL NP.L2

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 74.01
b predprostor 2.24
c predprostor toaleta 1.80
d toalet 1.60
  UKUPNO LOKAL L2 79.65