LOKAL NP.L5

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 39.21
b predprostor 4.03
c predprostor toaleta 1.80
d toalet 1.60
  UKUPNO LOKAL L5 46.64