LOKAL NP.L6

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 29.41
b predprostor 8.17
c predprostor toaleta 1.80
d toalet 1.60
  UKUPNO LOKAL L6 32.81