LOKAL NP.L7

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 66.63
b predprostor 8.17
c predprostor toaleta 1.80
d toalet 1.60
  UKUPNO LOKAL L7 78.20