LOKAL NP.L8

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 66.69
b predprostor 8.19
c predprostor toaleta 1.80
d toalet 1.60
  UKUPNO LOKAL L8 78.28