LOKAL NP.L9

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 32.29
b predprostor toaleta 2.00
c toalet 1.80
  UKUPNO LOKAL L9 36.09