TIP 36 - TROSOBAN

PROSTORIJE
a - Ulazna zona 9.07
b - Kuhinja sa trpezarija 31.49
c - Dnevna soba 22.28
d - Hodnik 3.55
e - Degažman 3.60
f - Spavaća soba 15.13
g - Kupatilo 4.00
h -Spavaća soba 15.13
i -Kupatilo 4.00
Ukupno zatvoreni prostor 108.25- 3% = 105.00
j - Terasa 24.04
k - Terasa 2.24
Ukupno terase 26.28
UKUPNO APARTMAN 131.25