TIP 6 - DVOSOBAN

PROSTORIJE
a - Ulazna zona 7.10
b - Toalet 2.44
c - Servis 2.36
d - Degažman sa kuhinjom 8.03
e - Trpezarija 8.05
f - Dnevna soba 17.17
g - Spavaća soba 26.70
h - Kupatilo 6.28
UKUPNO ZATVORENI PROSTOR 78.13- 3% = 75.78
f - Terasa 16.22
UKUPNO APARTMAN 92.00