TIP 8 - DVOSOBAN

PROSTORIJE
a - Ulazna zona sa garderobom 12.54
b - Toalet 2.34
c - Servis 1.99
d - Kuhinja 7.10
e - Trpezarija 11.47
f - Dnevna soba 22.65
g - Degažman 8.06
h - Spavaća soba 13.84
i - Kupatilo 3.92
UKUPNO ZATVORENI PROSTOR 83.91- 3% = 81.39
f - Terasa 26.37
UKUPNO APARTMAN 107.76