LOKAL NP.L19

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 184.80
b predprostor 10.77
c predprostor toaleta 1.80
d toalet 1.70
  UKUPNO LOKAL L19 198.97