LOKAL NP.L3

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 15.94
b predprostor 2.94
c predprostor toaleta 1.80
d toalet 1.60
  UKUPNO LOKAL L3 22.28