LOKAL NP.L4

ozn. NAMENA PROSTORIJE P (m2)
a lokal 82.38
b predprostor 8.17
c predprostor toaleta 1.80
d toalet 1.60
  UKUPNO LOKAL L4 93.95